ארגון Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, פרסם אתמול (03.04.17), דו"ח העוסק בסיכוני הלבנת הון הקשורים לפעילותם של שווקים למוצרי ונכסי יוקרה ומותרות (Luxury Markets). 

חלקו הראשון של הדו"ח סוקר את גורמי הסיכון בתתי המגזרים של שווקי היוקרה, החל מנדל"ן יוקרה ויצירות אמנות, וכלה באבני חן וכלי תחבורה הנמצאים בבעלות יחידים עתירי ממון, דוגמת יאכטות, רכבי פאר ומטוסי סילון. חלקו השני של הדו"ח, החל מעמ' 22, מנתח את משטרי מניעת הלבנת הון ורמת הפיקוח והאכיפה בשבע המדינות שבהם פועלים שווקי היוקרה הגדולים ביותר בעולם: סין, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, בריטניה וארה"ב. בנוסף, לאורך הדו"ח מתוארים מקרי שחיתות בפרופיל גבוה מהשנים האחרונות שהיו קשורים לרכישתם של נדל"ן ומוצרי יוקרה. 

הדו"ח מצביע על פערים וליקויים משמעותיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור המקיפים את מגזרי היוקרה, הן ברמת הסטנדרטים הבינ"ל והחקיקה המקומית המטילה חובות על מגזרים אלה, והן בהיבטי פיקוח ואכיפה במדינות שבהן כן קיימת חקיקה לאומית.  

בין השאר, הארגון מותח ביקורת על כך שהמלצות ה- FATFהנוגעות לעסקים ובעלי מקצועות לא פיננסיים מתמקדות בעיקר בסוכני נדל"ן וסוחרים באבנים יקרות, ופחות בסוחרי אמנות ונותני שירותים בתחום תחבורת היוקרה. עוד צוין, כי בתחום היהלומנים וסוחרים באבנים יקרות, המלצות ה-FATF חלות רק על עסקאות במזומן מעל סף מינימלי (threshold-based approach), באופן שאינו מתיישב עם גישה מבוססת סיכון (risk-based approach), הדורשת לזהות, להעריך ולהבין את סיכוני הלבנת הון שאליהם חשופים המגזרים ונותני השירותים השונים, ולפעול בהתאם למזעור הסיכון.  

נוסף על כך, הדו"ח מביע דאגה מתת-הדיווח על פעולות חשודות המוגשים לרשויות ע"י נותני השירותים במגזרי היוקרה. כך, למשל, באנטוורפן שבה פועל מגזר היהלומנים הגדול ביותר בעולם עם מחזור שנתי של 42 מיליארד דולר, לא הוגש ב-2014 אף דיווח על פעולות חשודות מצד סוחרים באבנים יקרות. 

בנוסף, הודגשה העובדה כי ספקים של מוצרי יוקרה אינם עושים די כדי לבדוק האם לקוחותיהם משתמשים בכספי שחיתות בעת רכישת המוצרים והנכסים. בהקשר זה מתואר, כיצד בנו של נשיא גינאה המשוונית, Teodorin Obiang, ממשיך לקנות באין מפריע נכסי נדל"ן ומכוניות יוקרה, למרות שהוגש נגדו כתב אישום בצרפת בעבירות שחיתות והלבנת הון, בשל חשדות למעילה בכספי ציבור למטרות קניית נדל"ן ומוצרי יוקרה – פרשה שסוקרה בהרחבה בשנים האחרונות בעיתונות העולמית.  

לסיכום, מובאות בדו"ח המלצות שיסייעו לצמצום הלבנת הון באמצעות רכישת נדל"ן ופריטי יוקרה, לרבות: 

• חיזוק החקיקה המקומית במדינות שבהם פועלים שווקי היוקרה הגדולים, כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים הבינ"ל הנוגעים לבדיקות נאותות ודיווח בסקטורים הרלבנטיים. 

• הקמת רשות ייעודית בכל מדינה ומדינה שתפקח באופן עצמאי על מגזרי היוקרה, לרבות סמכויות להטלת עיצומים על נותני שירותים בגין אי-ציות לחובות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

• יצירת תשתית ומערכות אפקטיביות לבדיקות נאותות ודיווח בקרב מותגים מובילים וחברות רב-לאומיות בתחום היוקרה. 

• עדכון המלצות ה-FATF, על מנת להבטיח שמגזרי היוקרה מכוסים בצורה נאותה ע"י הסטנדרטים הגלובליים, ובפרט המלצה 22, אשר נוגעת לעסקים ומקצועות לא פיננסיים.

 

פורסם 04-04-17