ארגון ה-FATF קיים לאחרונה (20-22.03.17) בווינה את מפגש ההתייעצות השנתי של הארגון עם נציגי הסקטור הפרטי, בהשתתפות יותר מ-250 נציגים ממוסדות פיננסיים, מדינות החברות בארגון ומגזרים נוספים החייבים בציות לכללי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. פורום זה משמש כפלטפורמה שבאמצעותה מקיים ה-FATF דיאלוג ישיר עם המגזר הפרטי, על מנת להתוודע ולהתרשם מעמדות המערכת הפיננסית בסוגיות ונושאים הקשורים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

להלן חלק מהנושאים שבהם דנו המשתתפים במפגש:

בנקאות קורספונדנטית: המשתתפים בירכו על ההנחיה שפרסם ה-FATF באוקטובר 2016 בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית, אשר הבהירה כי המלצות ה-FATF אינן דורשות ממוסדות קורספונדנטים לבצע בדיקות נאותות (CDD) עביחס ללקוחות המוסד הרספונדנט. בנוסף, המשתתפים קראו לרשויות הפיקוח של המדינות השונות להבהיר כיצד יש ליישם את ההנחיה במסגרת הדרישות הספציפיות של כל מדינה ומדינה.  

הכללה פיננסית (Financial Inclusion): במסגרת הדיונים, המשתתפים התמקדו בחדשנות טכנולוגית של הסקטור הפרטי אשר יוצרת דרכים חדשות למתן שירותים ללקוחות הסובלים מהדרה פיננסית, לרבות הליכי זיהוי וסיווג של אותם לקוחות. בין השאר, המשתתפים בחנו מאגרי מידע ציבוריים מרכזיים אשר כוללים פרטים מזהים המאומתים באמצעים ביומטריים או טביעות אצבע, שיכולים לסייע למוסדות פיננסיים לבצע הליכי זיהוי ליחידים שאין לגביהם מסמכים מזהים נדרשים.   

העברות תשלומים ו- De-risking: לאור הדאגה המתמשכת בנוגע להשפעת ה-de-risking על סקטור העברות הכספים, ה-FATF קיים מושב מיוחד עם נציגים ומומחים ממגזר נותני שירותי העברות הכספים ומגזר הבנקאות, וזאת כדי להבין כיצד נותני שירותי העברות כספים מושפעים מאובדן שירותי בנקאות קורספונדנטית, וכיצד ניתן לשמור על גישה לשירותים בנקאיים ושירותי העברות כספים. בנוסף, ניסו המשתתפים לזהות דרכים בהן ניתן להגביר את שיתוף הפעולה בתחום, ברמה המקומית והבינ"ל. 

נוסף על כך, התקיים פורום מיוחד עם נציגים מתעשיות ה-FinTech וה—Regtech, שבו דנו המשתתפים בדרכים שבהם מדינות שונות מתמודדות עם סוגיית הפיקוח על מגזרים אלה, תוך שימת דגש על שיקולי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, נידון הפוטנציאל לפיתוח בינה מלאכותית שתוטמע במערכות מתקדמות יותר לאיתור של פעילות פיננסית חשודה, ונבחנו פתרונות טכנולוגיים חדשים לצמצום השימוש במזומן. עוד נמסר, כי בחודש מאי הקרוב יקיים ה-FATF מפגש נוסף בארה"ב עם נציגי ה- FinTech וה- Regtech, על מנת להמשיך ולקדם את תהליך הדיאלוג עם סקטורים אלה. 

פורסם 28-03-2017