משרד האוצר הבריטי הודיע ביום רביעי האחרון (15.03.17) על הקמת רשות פיקוח חדשה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שתיקרא Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS).

אחת המטרות העיקריות של גוף זה, אשר יפעל במסגרת הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA), תהיה להביא לצמצום חוסר העקביות והפערים בין ההנחיות השונות שמפרסמות רשויות הפיקוח בבריטניה במסגרת המאבק בפשיעה פיננסית. כיום, ישנם בבריטניה יותר מ-20 גופי פיקוח המפרסמים הנחיות ותקנות למאבק במניעת הלבנת הון ומימון טרור לסקטורים השונים, והחשש הוא שאי-עקביות וסתירות בין ההנחיות השונות עלולים להיות מנוצלים ע"י עבריינים וגורמי פשיעה. על כן, הגוף החדש ישאף לפישוט והאחדת ההנחיות הקיימות בתחום.  

אתר העיתון Finantial Times דיווח כי ההודעה על הקמת המשרד החדש מגיעה על רקע בחינה רחבה המתקיימת כיום ע"י הממשלה הבריטית, בדבר יכולתה של המדינה להילחם בפשיעה כלכלית. במסגרת זו, מתבצעת כיום בחינה של כל גופי הפיקוח האמונים על המאבק בפשיעה כלכלית, לרבות ה-FCA והמשרד לחקירת הונאות חמורות (Serious Fraud Office), ויתכן שבסופה יוחלט על מיזוג או ביטול של חלק מגופי הפיקוח.  

פורסם 2017-03-16