היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) הודיעה לאחרונה (27.02.17) כי הגיעה להסדר עם Merchants Bank of California, שבמסגרתו ישלם הבנק קנס בסך 7 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת חוק ה-BSA.

עפ"י ההודעה, הבנק כשל לגבש וליישם תכנית נאותה למניעת הלבנת הון, לבצע בדיקת נאותות לחשבונות הקורספונדנט הזרים שנוהלו בבנק, וכן לאתר ולדווח על פעולות חשודות - כשלים אשר אפשרו למיליארדי דולרים לזרום דרך המערכת הפיננסית בארה"ב ללא פיקוח אפקטיבי שיאפשר איתור פעילות חשודה.

רבות מהעסקות הללו בוצעו עבור נותני שירותי העברות כספים (MSBs) שהיו בבעלותם של גורמים בכירים מתוך הבנק עצמו ("Bank Insiders"). אותם גורמים הנחו את עובדי הבנק לבצע את הפעולות הפיננסיות עבור אותם MSBs תוך התעלמות מכללים ותקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור החלים על לקוחות אלה, אחרת ייאלצו לעמוד בפני פיטורים או צעדי ענישה אחרים. בנוסף, אותם גורמים בכירים התערבו בניסיונותיהם של עובדי הציות של הבנק לחקור פעילות חשודה הקשורה לחשבונות אלה, והגבילו את סמכויותיו של קצין הציות של הבנק ליישם תכנית למניעת הלבנת הון בבנק.   

עוד צוין, כי למרות ש-Merchants Bank התמחה במתן שירותים בנקאיים לספקים של שירותי ניכיון שיקים ונותני שירותי העברות כספים (MSBs), הוא סיפק את השירותים הללו מבלי להעריך באופן נאות את סיכוני הלבנת הון הגלומים בפעילותם של לקוחות אלה ומבלי שיגבש תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון. כמו כן, הבנק סיפק ללקוחות בסיכון גבוה שירותים לסריקת שיקים מרחוק (remote deposit capture services) ללא הליכים נאותים לניטור השימוש בשירותים אלה.

בנוסף, הבנק העניק שירותים ללקוחות שפעלו ממדינות שהוגדרו בסיכון גבוה, אך לא זיהה את הלקוחות הללו כלקוחות קורספונדנט זרים, ולכן לא החיל עליכם את חובות הזיהוי הנדרשות בחשבונות מסוג זה. כתוצאה מכך, בפרק זמן של שלושה חודשים עיבד הבנק העברות אלקטרוניות בסך של 192 מיליון דולר דרך חלק מחשבונות אלה.

פורסם 2017-03-05