ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (24.02.17) את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בין התאריכים 22-24.02.17.

להלן הנושאים העיקריים שנידונו במליאת הארגון:

•    מניעת מימון טרור: נציגי ה-FATF דנו בהעמקת הידע בנוגע לדרכי מימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" (ISIL), ובפרט שינויים שחלו באסטרטגיית המימון של הארגון נוכח נסיגתו משטחים שהיו בשליטתו. בנוסף, עסקו הדיונים בשימוש שעושים ארגוני הטרור בטכנולוגיות חדשות למטרות מימון טרור, לרבות שימוש במטבעות וירטואליים.  
•    שיפור שקיפות מידע על נהנים סופיים: ארגון ה-FATF וקבוצת EGMONT עורכים בימים אלה פרויקט משותף שמטרתו זיהוי הסיכונים והמנגנונים המשמשים להסתרת נהנים סופיים במכשירים תאגידיים, תפקידם של בעלי מקצועות מסוימים בהסתרת הנהנים, והאתגרים הכרוכים בחשיפת המידע הנוגע לנהנים סופיים. מליאת הארגון דנה בממצאים ראשוניים של מחקר זה, כהכנה לדיון שתקיים בנושא קבוצת המומחים של הארגון בחודש אפריל.
•    De-Risking: ארגון ה-FATF ממשיך לקיים מעקב אחר יישום מסמך ההנחיה שפורסם ע"י ה-FATF באוקטובר 2016 בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית, ולבחון כיצד ניתן ליישם גישה מבוססת סיכון בתחום זה. ה-FATF ימשיך לפעול בנושא זה בשיתוף עם גופים בינ"ל נוספים, לרבות הוועדה ליציבות פיננסית (FSB), ארגון ה-BIS והבנק העולמי.

נוסף על כך, ה-FATF כינס "שולחן עגול" שעסק בתעשיות ה-Fintech וה-Regtech, על רקע רצונו של הארגון לקיים דיאלוג עם סקטורים אלה ולתמוך בחדשנות בשירותים פיננסיים. במפגש, שבו לקחו חלק נציגי מדינות, ארגונים ומוסדות פיננסיים, בחנו המשתתפים את  ההשפעה הצפויה של טכנולוגיות פיננסיות חדשות על מתן שירותים פיננסיים, ודנו באופן שבו משפיעים הסטנדרטים הבינ"ל בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור על חדשנות פיננסית. כמו כן, הדגישו המשתתפים את הצורך ביצירת מנגנונים אפקטיביים לשיתוף מידע בין בעלי העניין השונים בתחום זה, כדי לתת מענה בצורה מתואמת יותר לאתגרים הכרוכים בפעילותן של קהילות ה-Fintech וה-Regtech.

פורסם 2017-02-26