משרד הביטחון פרסם היום (05.02.17) צו תפיסה מנהלי המורה על תפיסת כלל רכושה של עמותת "ראבטת אלעלם ואלארשאד" (ע"ר 580626604), המכונה גם "אלהיאה אלאיסלאמיה". זאת, בשל השתייכותה של העמותה לתנועה האסלאמית, אשר הוכרזה כזכור ביום 15.11.15 כהתאחדות בלתי מותרת, ואשר נחשבת מיום 01.11.16 כארגון טרור לפי סעיף 6 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.

נציין כי צו זה מבטל צו תפיסה קודם שפרסם משרד הביטחון בעניינה של העמותה ביום רביעי האחרון (01.02.17), וזאת לאחר שנפלה בו טעות במספר העמותה.

הצו יעמוד בתוקפו עד ליום 01.08.17.

פורסם 2017-02-05