קבוצת העבודה בנושא מטבעות דיגיטליים, המהווה יוזמה משותפת של ארגון היורופול, האינטרפול ומכון באזל לממשל, קיימה בשבוע האחרון ועידה בינ"ל בקטר שעסקה בניצולם של מטבעות דיגיטליים למטרות הלבנת הון, מימון טרור ועבירות נוספות.  

Simon Riondet, ראש המודיעין הפיננסי של יורופול, העריך כי השימוש במטבעות דיגיטליים צפוי להתגבר בשנים הקרובות, לאור העובדה שהם משפרים את יעילות התשלום, מפחיתים את עלויות העברת הכספים ומקלים על ביצוע העברות בינ"ל, אך מנגד הזהיר כי מדובר בכלי רב עוצמה בידיהם של עבריינים ומממני טרור, שמקל עליהם להמיר, להעביר ולהסתיר כספים לא חוקיים מרשויות אכיפת החוק.

בסופה של הוועידה אומצו ההמלצות הבאות:  

•    להגביר חילופי אינפורמציה הקשורה למטבעות דיגיטליים, ובפרט חילופי כתובות ביטקוין חשודות המאיימות על היציבות הכלכלית של המערכת הפיננסית.
•    להסדיר את הפיקוח על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים (לרבות ספקי ארנקים דיגיטליים) במסגרת החקיקה הקיימת החלה על הסקטור הפיננסי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
•    לנקוט צעדים נגד חברות המעניקות שירותים שמטרתם שמירה על אנונימיות העסקאות במטבעות דיגיטליים (digital currency mixers/tumblers).
•    גיבוש הנחיות ברורות ע"י רשויות הפיקוח בכל המדינות, עבור כל הישויות הפועלות בתחום המטבעות הדיגיטליים, תוך שימת דגש על הגברת השקיפות והבטחת הגישה למידע עבור הרגולטורים, יחידות המודיעין הפיננסי ורשויות אכיפת החוק.    

בנוסף, אומצה המלצה שקראה לבחון את יצירתה של עבירת "עושר בלתי מוסבר" (unexplained wealth) וקביעתה כעבירת מקור להלבנת הון, על מנת לסייע בחקירות, העמדות לדין והחרמות נכסים בתחום זה.

פורסם 2017-01-25