משרד OFAC של משרד האוצר האמריקאי הודיע ביום שישי האחרון (13.01.17) כי הגיע להסדר עם הבנק הקנדי Toronto-Dominion Bank (TD Bank), במסגרתו ישלם הבנק קנס של כ-516,000 דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת הסנקציות של OFAC  על איראן וקובה.  

עפ"י ממצאי OFAC, הבנק כשל לקיים תכנית ציות אפקטיבית לכללי והוראות OFAC, דבר שהוביל לעיבוד עסקאות עבור לקוחות ממדינות הנתונות לסנקציות. בין השאר, בשנים 2007-2011 עיבד הבנק 29 עסקאות בסך כולל של כ-1.15 מיליון דולר דרך המערכת הפיננסית האמריקאית עבור חברה קנדית שהייתה בבעלות ישות קובנית, על אף שהבנק ידע או שהייתה לו סיבה לדעת על הזיקה של הלקוח לקובה. בנוסף, הבנק החזיק חשבונות עבור כ-60 אזרחים קובניים המתגוררים בקנדה ועיבד עבורם 99 עסקאות בסך כולל של מאות אלפי דולרים, תוך הפרת הסנקציות על קובה.

כמו כן, בבנק התנהלו מספר חשבונות של חברת העוסקת בהובלת ציוד נפט וגז ליעדים במזרח התיכון, אשר סווגה ע"י הבנק כסוכנת מכירות עבור ישות איראנית המצויה ברשימות OFAC. על אף זאת, בשנים 2008-2012 עיבד הבנק עשרות עסקאות בסך כולל של כחצי מיליון דולר עבור אותה חברה, תוך הפרת הסנקציות על איראן.

כשלי ציות נוספים אותרו גם בפעילות חברת הברוקרז' הבינ"ל של הבנק, Internaxx Bank SA, אשר פועלת מלוקסמבורג ומבצעת עבור לקוחותיה עסקאות בני"ע באמצעות חברת בת נוספת של הבנק, TD Waterhouse Investment Services (Europe) Limited, אשר מפעילה זירת מסחר שבאמצעותה מבוצעות עסקאות אלה. בשנים 2007-2013 עיבדו Internaxx ו- TDWIS אלפי עסקאות בסך כולל של יותר מ-92 מיליון דולר עבור לקוחות המתגוררים באיראן או בקובה.  

בהודעת OFAC נמסר כי המקרה מדגיש את החשיבות היתרה שיש להליכים שנועדו להבטיח ציות לסנקציות, במקרים בהם מוסדות פיננסיים מחזיקים חברות בת במגזרי פעילות עתירי סיכון, דוגמת חברות ני"ע. עוד נמסר, כי המקרה ממחיש את הסיכון הגלום בפעילותן של זירות תשלום מקוונות, כאשר המוסד הפיננסי אינו מסוגל למנוע גישה לשירותים פיננסיים הניתנים ע"י הזירה ליחידים וישויות הממוקמים במדינות הנתונות לסנקציות. 

פורסם 2017-01-16