הנציבות האירופית הודיעה ב-21.12.16 על אימוץ שורת צעדים שנועדו לחזק את היכולות והאמצעים של האיחוד האירופי במסגרת המאבק בהלבנת הון, מימון טרור ופשע מאורגן. זאת, כחלק מיישום תכנית הפעולה למניעת מימון טרור שפרסמה הנציבות בפברואר 2016.

במסגרת הצעדים החדשים, שיוגשו לאישור הפרלמנט האירופי, פקידי מכס במדינות האיחוד יוכלו להרחיב את הבדיקות המבוצעות על מזומנים, מתכות יקרות וכרטיסים משולמים מראש (prepaid cards) הנשלחים דרך הדואר או באמצעות מטען, שכיום אינם מכוסים במסגרת הצהרה סטנדרטית במכס. בנוסף, יהודקו הבקרות על העברה פיזית של מזומנים על ידי יחידים בעת כניסתם או יציאתם מהאיחוד האירופי.

כיום, אנשים הנושאים עמם יותר מ-10,000 אירו במזומן מחויבים להצהיר עליהם במעברי הגבול של מדינות האיחוד. הכללים החדשים יאפשרו לרשויות להחרים כספים מתחת לסף זה במקרים בהם מתעורר חשד לפעילות עבריינית.  

צעד נוסף הינו קביעת כללים אחידים בקרב 28 מדינות האיחוד בכל הנוגע להקפאת נכסים פיננסיים הקשורים לגורמי טרור, דבר שיאפשר הכרה הדדית בצווי חילוט והקפאה במדינות האיחוד, תוך פישוט המסגרת המשפטית הנוכחית. עפ"י הודעת הנציבות, צעד זה ייכנס לתוקף באופן מיידי במדינות החברות. כמו כן, יתאפשר חילוט נכסים מיחידים נוספים הקשורים למבצע העבירה, וניתן יהיה לחלט נכסים גם במקרים בהם העבריין אינו מורשע (למשל, כאשר הוא נמלט או מת).   

בנוסף, הודיעה הנציבות על כוונתה לאמץ דירקטיבה חדשה להגדרה אחידה של הלבנת הון כעבירה פלילית, צעד שעליו בישרה לראשונה בתחילת דצמבר. דירקטיבה זו תכלול קביעת ספים מינימליים בנוגע להגדרת עבירות המקור להלבנת הון והעונשים המוטלים בגינה, וזאת במטרה לסגור פערים המאפשרים לעבריינים לנצל את ההבדלים בין מערכות חוק שונות במדינות האיחוד האירופי. עוד נמסר, כי הדירקטיבה תסייע להגברת השת"פ הבינלאומי בתחום המשפטי והמשטרתי, על ידי קביעת תקנות אחידות לשיפור הליכי חקירה והעמדה לדין במקרי הלבנת הון.

פורסם 2017-01-01