ארגון ה-OECD ולשכת עורכי הדין הבינ"ל (IBA) הודיעו לאחרונה (14.12.16) על הקמת כוח משימה משותף שיגבש ויפרסם הנחיות מקצועיות עבור עורכי דין המעורבים בהקמת מבנים מסחריים בינ"ל (international commercial structures), לצד דרכי פעולה מומלצות עבור ממשלות.

עפ"י ההודעה, מטרת כוח המשימה (שייקראOECD-IBA Task Force on The Role of Lawyers and International Commercial Structures) הינה ליצור נדבך מרכזי נוסף במאבק הבינ"ל בשחיתות, וזאת לנוכח הדלפת מסמכי פנמה שהמחישו כיצד עורכי דין עלולים לשמש, ביודעין או שלא ביודעין, להסתרת נכסים או להלבנת הון, דבר שהוביל לקריאות מצד ממשלות רבות להגברת השקיפות בפעילות עסקית, לרבות הגשת דיווחים ע"י עורכי דין.

עוד הודגש, שלמרות שהמלצות ה-FATF מספקות מסגרת כללית לביצוע בדיקות נאותות ללקוחות וזיהוי נהנים סופיים, הרי שיישום הסטנדרטים הללו שונה ממדינה למדינה, ומכאן הצורך בפרסום הנחיות נוספות.  על רקע זה, כוח המשימה יפעל לפיתוח הנחיות מתאימות בנושא הקמת מבנים מסחריים, אשר ישלימו את העבודה הנוכחית שנעשית ב-OECD בנוגע לתפקידם של גורמים מתווכים ומייעצים בענייני מיסוי (tax intermediaries).

בין השאר, יעסוק כוח המשימה בשאלות הבאות:

•    אילו צעדים צריכים לנקוט עורכי דין כאשר שינויי חקיקה הופכים עסקאות שקודם לכן היו חוקיות ללא-חוקיות?
•    כיצד יש לפעול כאשר הלקוח לוקח חלק בפעולות שהינן חוקיות במדינה אחת, אך בלתי חוקיות באחרת?
•    אילו צעדים צריכות לנקוט ממשלות כדי להגביר את השקיפות בפעילתם של נותני שירותים משפטיים, תוך כיבוד הלגיטימיות של חיסיון עו"ד-לקוח וסודיות מקצועית?

את הפרויקט יובילו Nicola Bonucci, ראש המחלקה המשפטית ב-OECD, ו- Martin Solc, שיחל את כהונתו כנשיא ה-IBA בחודש ינואר הקרוב. כוח המשימה יכלול עורכי דין ומעצבי מדיניות משני הארגונים, לרבות מומחי מניעת הלבנת הון ושחיתות, מומחים לשירותים פיננסיים, מיסוי ואתיקה מקצועית.   

פורסם 2016-12-27