היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי (FINCEN) הודיעה לאחרונה (15.12.16) כי הטילה קנס אזרחי בסך 500,000 דולר על Bethex Federal Credit Union, איגוד אשראי פדרלי מניו-יורק, בשל כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון והפרת תקנות הדיווח של חוק ה-BSA.

Bethex, אשר נכנס להליך פירוק ב-2015 בשל חדלות פירעון, היה מוסד פיננסי שהעניק במקור שירותים לבסיס לקוחות בעלי הכנסה נמוכה ובינונית. ב-2011 החל המוסד לספק שירותים בנקאיים לעשרות נותני שירותי העברות כספים קמעונאיים ומסחריים (MSBs) שהביאו לזינוק במחזור הפעילות השנתי שלו מ-657 מיליון דולר ב-2010 ליותר מ-4 מיליארד דולר ב-2012. נותני שירותים אלה גרמו להסטת הפעילות הפיננסית של המוסד מפעילות מקומית בלבד לפעילות בינ"ל שכללה העברות כספים בסך מיליוני דולרים למדינות המצויות בסיכון גבוה להלבנת הון.

למרות העלייה המשמעותית בנפח ובהיקף של פעילות נותני שירותי העברות כספים, Bethex לא נקט פעולות כדי לבצע התאמות בנהלים ובבקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ואף הסתמך על צדדים שלישיים למטרת ביצוע מרבית בדיקות הנאותות ללקוחות אלה ומעקב אחר פעולות חשודות. זאת, מבלי שיוודא או יפקח כנדרש על פעילות הציות של צדדים אלה, דבר שהותיר אותו חשוף במיוחד להלבנת הון ומימון טרור.   

נוסף על כך, Bethex כשל להגיש ל-FINCEN דיווחים על פעולות חשודות (SARs) בשנים 2008-2011. גם הדיווחים המועטים שהגיש לאחר ביקורת מטעם הרשויות איגדו יחדיו מספר רב של עסקאות שלא היו קשורות האחת לשנייה, תוך פירוט עובדתי חסר. 

פורסם 2016-12-20