המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק (NYDFS) הודיעה ביום חמישי האחרון (15.12.16) כי הטילה קנס בסך 235 מיליון דולר על קבוצת הבנקאות האיטלקית Intesa Sanpaolo S.p.A ועל סניפה  בניו-יורק, בשל הפרות מהותיות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר נובעות, בין השאר, מליקויים ביישום של מערכות לניטור עסקאות. עוד נמצא, כי הבנק הסתיר במכוון מידע מנציגי רשויות הפיקוח שביצעו ביקורות בבנק.    

הקנס שהטילה ה-NYDFS מצטרף לקנס קודם שהוטל על Intesa  בשנת 2013 ע"י משרד OFAC של משרד האוצר האמריקאי, בשל הפרת סנקציות ואיסור מסחר מול איראן וסודן.

עפ"י הממצאים, בין השנים 2002-2006 השתמשה קבוצת Intesa בהודעות תשלום לא שקופות כדי לבצע יותר מ-2,700 פעולות סליקה בסך כולל של 11 מיליארד דולר, עבור ישויות ולקוחות איראנים שיתכן שהיו נתונים תחת סנקציות. הקבוצה מינתה עובדים ספציפיים שתפקידם היה לטפל בעסקאות הקשורות לאיראן, במטרה לטשטש את פעולות עיבוד הכספים ולמנוע את סימונן כעסקאות הקשורות לישויות הנתונות תחת סנקציות.  

עוד צוין, כי בשנים 2005-2006 עיבד הבנק אלפי עסקאות שכללו אינדיקציות לפעילות של חברות קש או להלבנת הון דרך סניף ניו יורק או סניפים אחרים של הקבוצה בארה"ב. נוסף על כך, הבנק התעלם מאלפי התרעות שזוהו ע"י האלגוריתמים שלו בתור פעולות חשודות, בטענה שמדובר ב"התרעות שווא". עם זאת, בביקורת מטעם ה-NYDFS נמצא כי כ-41% מההתרעות הללו היו התרעות ממשיות שהצריכו בדיקה ואסקלציה נוספת.

בנוסף לקנס הכספי, הורתה ה-NYDFS להאריך בשנתיים נוספות את מינויו של יועץ חיצוני, שמונה עוד קודם ע"י רשויות הפיקוח לצורך פיקוח על תיקון ליקויי ציות קודמים שהתגלו בסניף Intesa בניו-יורק. כמו כן, נדרש הבנק לבחון מחדש את העסקאות שנעשו בסניף ניו יורק החל משנת 2014 ועד היום, להגיש תוכנית ציות מתוקנת ולהדק את הפיקוח של הנהלת הסניף בתחום הציות. 

פורסם 2016-12-18