משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (15.12.16) קובץ שו"ת ובו הנחיות לתרחיש שבו הממשל האמריקאי ישיב על כנן את הסנקציות על איראן.

כזכור, בעקבות ההסכם שהושג בווינה ביולי 2015 בין איראן לבין המדינות הנושאות ונותנות על תכנית הגרעין האיראנית ביטל משרד האוצר האמריקאי שורה של סנקציות הקשורות לתכנית הגרעין של איראן, אך במקביל הותיר על כנן את שאר הסנקציות שהוטלו על המדינה בשל מעורבותה בטרור, תכנית הטילים הבליסטיים שלה ופעולות נוספות המערערות את היציבות האזורית והבינלאומית. בד בבד, הצהיר הממשל האמריקאי כי אם איראן תפר את ההסכם, ארה"ב תשיב באופן חד צדדי את הסנקציות שבוטלו.  

עפ"י משרד האוצר האמריקאי, ההנחיות הכלולות בקובץ השו"ת מתפרסמות בתגובה לשאלות שעלו במהלך השנה החולפת מצד חברות וגופים אירופים, אשר ביקשו לדעת האם תהיה להם שהות מספקת לסיים פעילות עסקית עם איראן במקרה של השבת הסנקציות, והאם יהיו זכאים להחזר על אשראי והלוואות שהוענקו לצדדים איראניים בפרק הזמן שבו הוסרו הסנקציות.   

במסגרת ההנחיות החדשות מבהיר משרד האוצר כי בתרחיש השבת הסנקציות על איראן, סנקציות אלה לא יחולו רטרואקטיבית על פעילות עסקית לגיטימית שהתבצעה לאחר חתימת הסכם הגרעין, אך מדגיש כי אותן עסקאות יצטרכו להיפסק מיידית, לאור העובדה שהסכם הגרעין אינו מעניק פטור לחוזים קיימים.

בנוסף, אם השבת הסנקציות תוביל לביטול היתרים שפורסמו ע"י OFAC, הממשל האמריקאי יקציב פרק זמן של 180 יום לסיום עסקאות שבוצעו מתוקף היתרים אלה. בפרק זמן זה, גורמים שאינם איראנים יוכלו לקבל תשלומים מצדדים איראנים עבור סחורות או שירותים שסופקו לפני מועד השבת הסנקציות.

עוד נמסר, כי אם אכן יתממש התרחיש של החזרת הסנקציות על תוכנית הגרעין של איראן, בחלקן או במלואן, OFAC יפרסם הנחיות נוספות בנוגע לאופן הפעולה הנדרש מגופים וחברות שרקמו קשרים עסקיים עם איראן בתקופה שבה הסנקציות לא היו בתוקף. 

פורסם 2016-12-18