ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (07.12.16) דו"ח המעריך את יעילותו של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בשוויץ ואת מידת עמידתו ב-40 ההמלצות של הארגון.

עפ"י הדו"ח, מאז מועד ההערכה האחרונה ב-2005 חיזקה שוויץ את משטר מניעת הלבנת ומימון טרור במדינה, בין היתר הודות להערכת סיכונים לאומית ((NRA שפורסמה ביוני 2015. הדו"ח שיבח גם את רפורמות החקיקה שהנהיגה שוויץ על מנת להגביר את הציות לדרישות ה-FATF, וציין כי המסגרת הכוללת בתחום זה פועלת בהתאם לגישה מבוססת סיכון ומשקפת את רמת הסיכון הגבוהה המזוהה בסקטור הבנקאות בשוויץ.

בצד האופרטיבי, צוין כי רשויות אכיפת החוק מגישות סיוע משפטי אפקטיבי במקרי הלבנת הון בינ"ל, לרבות כאלה הקשורים למעשי שחיתות רחבי היקף, דבר שהוביל להשבת סכומי כספים משמעותיים למדינות שנפגעו ממעשים אלה. עם זאת, הודגש כי על מנת לחזק את השת"פ הבינלאומי בתחום, יש להסיר חסמים המגבילים את היקף המידע שיחידת MROS השוויצרית, האחראית על ניתוח דיווחים בדבר פעילות חשודה, יכולה להחליף עם רשויות וגופים אחרים.  

במקביל, קרא הארגון לרשויות השוויצריות לשפר את הפיקוח בהיבט של דיווחים על פעולות חשודות, בפרט עבור מוסדות פיננסיים. בהקשר זה צוין כי למרות שמספר הדיווחים על פעולות חשודות עלה בהתמדה בשנים האחרונות, הוא עדיין אינו מספק ומרבית הדיווחים מופקים בתגובה למקור מידע חיצוני. נוסף על כך, צוין בדו"ח כי מדיניות הענישה של הרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בשוויץ (FINMA) בשל הפרות חמורות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור אינה מספקת, וכי עליה להתאים את רמת הענישה לדרגת החומרה של ההפרות.  

עוד נכתב בדו"ח, כי על שוויץ לנתח בצורה מעמיקה יותר סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לשימוש במזומן או באישיות משפטית (legal persons), ולהטמיע זאת במסגרת הערכת הסיכון הלאומית. בנושא סיכון מימון טרור הודגש כי על אף שרמת סיכון זה נמוכה יחסית בשוויץ, נדרשת פעולה להגברת המודעות למניעת מימון טרור בקרב ארגונים ללא מטרת רווח (NPOs). 

פורסם 2016-12-13