ארגון ה-FATF, בשיתוף עם ארגון ה-APG, פרסם לאחרונה (01.12.16) דו"ח הערכה הדדית שסקר את האפקטיביות של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב.

הדו"ח ציין לטובה את איתנותו של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב, ושיבח בפרט את ההבנה המעמיקה בקרב מוסדות פיננסיים בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בפעילותם, לרבות קיום מערכות ותהליכים ליישום בקרות, מעקב אחר עסקאות ודיווח על פעולות חשודות.

עוד צוין לטובה השימוש היעיל של רשויות אכיפת החוק במגוון של יכולות ומנגנוני חקירה ומודיעין, המובילים לכ-1,200 הרשעות בשנה בגין עבירות הלבנת הון. בנוסף, הודגשה האפקטיביות הגבוהה במניעת מימון טרור ותפוצה של נשק להשמדה המונית, וזאת הודות ליישום יעיל של סנקציות ממוקדות, העמדה לדין של יחידים בגין עבירות מימון טרור, וכן חילוט והחרמת נכסים בהיקפים גבוהים (יותר מ-4.4 מיליארד דולר בשנת 2014 לבדה).

עם זאת, הדו"ח זיהה פערים משמעותיים בתשתית הפיקוח על סקטורים מסוימים, ביניהם יועצי השקעות, עורכי דין, רואי חשבון, סוכני נדל"ן וספקי שירותי נאמנויות ואיגוד חברות (שאינם חברות נאמנות). בהקשר זה צוין כי על נותני שירותים ומקצועות לא פיננסיים חלים חובות מינימליות בלבד (למעט בתי הימורים וסוחרים במתכות יקרות ואבני חן), שאינן עולות בקנה אחד עם הסטנדרטים המחמירים של ה-FATF.

ביקורת נוספת נמתחה בדו"ח על מידת השקיפות בנוגע לבעלות על מבנים תאגידיים, אשר צוינה כאחד הפערים המהותיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב. למרות שה-FATF הכיר בכך שרשויות הפיקוח ואכיפת החוק מעריכות ומבינות היטב את הסיכונים הכרוכים במבנים מורכבים של אישים והסדרים משפטיים (legal persons and arrangements), הציון הנמוך שקיבלה ארה"ב בהקשר זה התבסס בעיקר על היעדר דרישה שחברות בארה"ב יחשפו בפני הרשויות את זהות האדם אשר מחזיק או שולט בחברה – קרי הנהנה הסופי (beneficial owner) – בעת התאגדותן. לאור זאת, קורא הארגון לארה"ב לנקוט צעדים משמעותיים לסגירת הפערים שזוהו בתחומים אלה.   

בתגובה שפרסם הממשל האמריקאי לדו"ח ה-FATF, פירטו משרד האוצר ומשרד המשפטים את הצעדים שנקט הממשל האמריקאי על מנת להגביר את שקיפות המידע על נהנים סופיים. בהקשר זה הוזכרה, בין השאר, הפסיקה הסופית שפורסמה בחודש מאי האחרון ע"י משרד האוצר האמריקאי, הדורשת ממוסדות פיננסיים לאסוף ולאמת מידע מזהה על יחידים המשמשים כנהנים סופיים בחברות, בעת פתיחת חשבון לחברות אלה במוסד פיננסי. עם זאת, תגובת הממשל הכירה בכך ששקיפות מלאה תושג רק לאחר חקיקה פדרלית שתדרוש מחברות המאוגדות בארה"ב לדווח לרשויות על נהנים סופיים, דבר שהקונגרס האמריקאי נמנע מלעשות עד כה. 

פורסם 2016-12-05