משרד OFAC פרסם ביום רביעי האחרון (30.07.15) מסמך הבהרות והנחיות בנוגע לסנקציות האמריקאיות על חצי האי קרים. זאת, על מנת לאפשר לאזרחי ארה"ב או לגורמים שיש להם פעילות עסקית עם ארה"ב ליישם בקרות נאותות העומדות בהלימה עם הסנקציות שהוטלו על ידי OFAC.

כזכור, ב-19.12.14 חתם הנשיא אובמה על צו נשיאותי מס' 13685, שהטיל סנקציות על חצי האי קרים כחלק ממאמץ משולב של ארה"ב והקהילה הבינלאומית נגד הכיבוש הרוסי של חצי האי קרים מידי אוקראינה. הצו אוסר על עסקאות ישירות ובלתי ישירות (כולל עסקאות פיננסיות ומסחריות) של אזרחים אמריקאים עם יחידים וישויות הממוקמים בחצי האי קרים, למעט חריגים שקיבלו אישור מיוחד מ-OFAC או נקבעו בחקיקה.

כעת, פרסם OFAC מסמך המציג טיפולוגיות של ניסיונות לעקיפת הסנקציות, וכן דרכים להתגבר על ניסיונות אלה.
להלן מספר דוגמאות לטיפולוגיות כאמור:

•  בהקשר של עסקאות פיננסיות, יחידים או ישויות אשר משמיטים מידע חלקי או מלא לגבי כתובת צד המקור או המוטב מהודעות תשלום ב-SWIFT, הקשורות ליחידים או ישויות הנמצאים בחצי האי קרים. למשל, ציון שם רחוב ללא התייחסות לשם של עיר, עיירה, אזור או מדינה.

משרד OFAC מציין כי במקרים כאלה יש לאתר את המידע החסר באמצעות בדיקות נאותות מעמיקות, לאחר זיהוי דפוס פעילות חשוד הקשור לחצי האי קרים. כמו כן, יש לגלות זהירות מיוחדת לגבי עסקאות הקשורות ליחידים או ישויות שכבר השמיטו בעסקאות קודמות מידע הנוגע לכתובות של יחידים או ישויות הממוקמים בקרים.

•  בהקשר של מסחר בינלאומי, טשטוש התייחסויות לקרים בעסקאות סחר, הסכמים ומסמכים הקשורים לכך. גורמים ב-OFAC מציינים כי נתקלו במקרים בהם יחידים וישויות רשמו במסמכים פיננסיים ומסחריים את הצד השני בעסקאות כמי שנמצא ברוסיה, ולא באוקראינה.

המסמך מציג מקרה לדוגמה, של חברה בארה"ב החותמת על הסכם הפצה עם חברה הממוקמת במדינה שלישית, אשר מאשר למפיץ למכור מוצרים אמריקאים לרוסיה. המפיץ עלול שלא להיות מודע לעובדה שארה"ב אינה מכירה בסיפוח הרוסי של חצי האי קרים, או עלול לנצל במכוון בלבול הקשור לעובדה זו, על מנת למכור את מוצרי החברה האמריקאית ליחידים או ישויות בחצי האי קרים.

נוסף על כך, מפורטים במסמך הנחיות זה מספר צעדים שנועדו לצמצם את הסיכון לביצוע עסקאות המפרות את הסנקציות על קרים:

•  יש להבטיח כי מערכות ניטור אחר עסקאות כוללות מונחי חיפוש התואמים למיקומים גאוגרפיים בקרים, ולא רק התייחסות כללית ל"חצי האי קרים". הוראות תשלום או מסמכים מסחריים עשויים להתייחס לערים מרכזיות או נמלים הממוקמים בחצי האי קרים, ואם מסנני החיפוש אינם כוללים רשימה מורחבת של פריטים אלה, אותן עסקאות עלולות שלא להיות מסומנות במערכות כעסקאות חשודות.

•  מומלץ לבקש מידע נוסף בעסקאות עם צדדים אשר הפרו או ניסו להפר בעבר את הסנקציות האמריקאיות על חצי האי קרים (לרבות מוסדות פיננסיים, תאגידים ויחידים). התנהגות עבר שכזו יכולה לכלול, למשל, ניתוב עסקאות למוסדות פיננסיים אמריקאים, או דרכם, תוך מתן מידע חלקי או לא מדויק לגבי פרטי הכתובת של יחידים או ישויות בחצי האי קרים.

•  יש להבהיר את המחויבויות מכוח הסנקציות האמריקאיות לשותפים בינלאומיים בעסקאות פיננסיות ומסחריות, לרבות בנקים קורספונדנטים. הבהרות מסוג זה יכולות לכלול תיאור של האיסור על ייצוא סחורות, טכנולוגיה ושירותים, לרבות שירותים פיננסיים, מארצות הברית לחצי האי קרים.

פורסם 2015-08-02