ה-FDIC (התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות) פרסם אתמול (22.7.15) הודעה על הטלת קנס אזרחי בסך 140 מיליון דולר על Banamex USA, וזאת בגין הפרות של חוק ה-BSA. במקביל הוטל על Banamex קנס אזרחי נוסף בסך 40 מיליון דולר על ידי ה-CDBO , הרשות הרגולטורית של מדינת קליפורניה לפיקוח על עסקים. סכום זה ייגבה מתוך הסכום הכללי שהוטל.

ה-FDIC נימק את ההחלטה בדבר הקנס בכך שהבנק כשל ליישם במשך זמן רב תכנית ציות אפקטיבית להוראות חוק ה- BSA, למרות התראות והסכמים קודמים מול ה-FDIC, לרבות תכנית שעליה הוסכם באוגוסט 2012. בין היתר, נמסר כי הבנק לא דאג להעסיק עובדים מיומנים ובעלי ידע בתחום זה, ולכן לא הצליח לבצע בקרות פנימיות נאותות לצורך איתור ודיווח על עסקאות בלתי רגילות ופעילויות חשודות אחרות.

Banamex USA הינה חברת בת של ענקית הבנקאות Citigroup, ושלוחה של Banco Nacional de Mexico (Banamex).

כזכור, ב-2014 זומנו Citigroup ו-Banamex לחקירה ע"י חבר מושבעים גדול מטעם התובע הכללי של מסצ'וסטס, אשר בדק חשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון עקב מעורבות הבנק והקבוצה בפרשת הונאה שנחשפה במקסיקו בה היה מעורב Banamex. החברה דיווחה על כך בדו"ח השנתי שהוגש לרשות האמריקאית לני"ע, ה-SEC. עפ"י הפרסומים, אישרה Banamex הלוואות בסך של 585 מיליון דולר לחברת שירותי נפט על סמך מסמכים מזויפים לפיהם היא עתידה לקבל תשלומים עתידיים מחברת הנפט הממשלתית של מקסיקו Pemex.

Citigroup הצהירה אתמול כי היא הייתה ועודנה מחויבת לשמירה על הוראות חוק ה-BSA, וכן להקצאת משאבים נאותים לצורך שמירה על שלמות המערכת הפיננסית. נוסף על כך, הודיעה Citigroup על ההחלטה לסגור את Banamex USA, תוך שהיא מנמקת זאת כחלק מהתכנית העסקית שלה. עוד מסרה Citigroup, כי תהליך הסגירה יתנהל באופן מסודר, ובמסגרתו יימשך תהליך תיקון הליקויים בתחום איסור הלבנת הון אשר זוהו על ידי הרשויות הרגולטוריות בארה"ב.

פורסם 2015-07-23