ארגון ה-APG, ארגון בינ"ל למניעת הלבנת הון אשר מאגד את רוב מדינות מזרח אסיה, המזרח הרחוק ואוסטרליה (Asia-Pacific Group On Money Laundering), וארגון ה-FATF פרסמו אתמול (20.6.15) דו"ח משותף על הסיכונים לביצוע הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מסחר בזהב.

עפ"י ארגון ה-FATF, רכישת זהב מהווה כלי אטרקטיבי במיוחד למלביני הון ומספקת לגורמי פשיעה מנגנון יציב באמצעותו ניתן להלבין כספים שמקורם בפשיעה ולהשקיעם בנכס יציב,  בעל ערך ואנונימי.

מטרת הדו"ח היא לתאר את מאפייני המסחר בזהב וכן את הדרכים והטיפולוגיות באמצעותן ניתן לנצל את תחום מסחר זה לצורך ביצוע הלבנת הון ומימון טרור. לאורך המסמך מופיעות טיפולוגיות לביצוע הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מסחר בזהב, ומתוארים מקרי מבחן וחקירות שדווחו ע"י מדינות שונות החברות בארגון ה-FATF.

אחת הטיפולוגיות "הקלאסיות" לביצוע הלבנת הון באמצעות סחר בזהב היא רכישה של מטילי זהב באמצעות כספים שמקורם בפשיעה (למשל סחר בסמים) והעברת רווחים ממכירת המטילים לאחר מכן כרווח לגיטימי. במסגרת טיפולוגיה זו מתואר מקרה של ארגון פשיעה בארה"ב אשר רכש כמות גדולה של מטילי זהב מסוחרי מתכות יקרות ולאחר מכן מכר את כל הזהב לסוחר במדינה אחרת. הרווחים הועברו לגורם שלישי במדינה זרה ולאחר מכן הועברו בחזרה לארגון הפשיעה.

בפרק 2 בדו"ח מצוינים המאפיינים אשר הופכים את הזהב לאטרקטיבי עבור ארגוני פשיעה, ככלי לביצוע הלבנת הון. בין השאר, מציין הדו"ח את ערכו היציב של הזהב, עובדת היותו אנונימי והיכולת לשנעו, להבריחו ולהחליפו בקלות, כנתונים שעשויים להפוך את התחום אטרקטיבי לביצוע הלבנת הון.

פרק 3 בדו"ח ממפה את האופי, המקור וההיקף של הפקת הזהב ושווקי המסחר בו, וזאת על מנת לסייע לאנשי מקצוע בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לזהות את עבירות המקור הרווחות בשוק הזהב (כגון גנבה, הברחה, הונאה והעלמת מס).

פרק 4 בדו"ח סוקר "נורות אדומות" אשר עשויות לסייע למוסדות פיננסיים וארגונים עסקיים נוספים לזהות ולדווח על פעולות חשודות הקשורות להלבנת הון ומימון טרור בתחום המסחר בזהב.

להלן מספר "נורות אדומות" לדוגמא:

•    לקוח קיים רוכש כמות גדולה של מטילי זהב או מגדיל משמעותית את נפחי הרכישה (אם הוא סוחר) ללא סיבה נראית לעין.
•    גורמים זרים רוכשים מטילי זהב במספר פעולות נפרדות במשך תקופת זמן קצרה יחסית.
•    לקוח מעביר כמות נכבדת של כספים לחשבונות של סוחרי זהב באופן שאינו מסתדר עם זהותו, עיסוקו או הפעילות הרגילה בחשבונו (חשבון סטודנט, נהג משאית).
•    מסחר: לקוח מבצע עסקאות למשלוח זהב למדינות הנמצאות בסיכון להלבנת הון או מדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון.
•    לקוח מבצע העברות כספים לסוחרי זהב הרשומים במקלטי מס או לחברות שלא ניתן לאתר מי הבעלים שלהם (חברות קש).

ארגון ה-FATF  וארגון ה-APG  מדגישים בדו"ח כי דרוש מחקר נוסף על מנת לעמוד על היקף ההשפעה שיש לרגולציה על איתור פעילות עבריינית בשוק הזהב, ועל הקשרים הפוטנציאליים בין שוק הזהב למימון טרור.

פורסם 2015-07-21