אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם לאחרונה (21.5.15) קובץ שאלות ותשובות ליישום חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע (נש"מים).

כזכור, ב-30.03.2015 נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון חדש לנותני שירותי מטבע, הכולל בין השאר הוראות בנושא המלחמה במימון טרור.

כעת, במסגרת הקובץ שפרסם משרד האוצר, רוכזו תשובות המשקפות את עמדתו ופרשנותו המחייבת של הפיקוח על נותני שירותי מטבע לגבי יישום הוראות החוק והצו.

בין היתר, מופיעות בקובץ שאלות ותשובות לגבי חובת רישום של נותני שירותי מטבע, חובת רישום פרטי זיהוי מבקש השירות, ביצוע הליך "הכר את הלקוח" ודיווחים על פעולות בלתי רגילות.  

פורסם 2015-07-16