FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פרסמה הודעה לעיתונות על הטלת צו מטרה איזורי (Geographic Targeting Order – GTO) על עסקים וחברות אשר נותנים שירותי פדיון המחאות ברובעים מסוימים בדרום פלורידה.

צו המטרה האיזורי הוטל עקב חשש להונאת החזרי מס באמצעות גניבת זהות. עפ"י FINCEN, האיזור הגיאוגרפי המדובר הפך מוקד יעד לביצוע הונאות מזוג זה, כאשר במקרה הקלאסי מבצעי ההונאה מבצעים גניבת זהות ומגישים בשם אותה ישות תביעה להחזרי מס. לאחר קבלת החזרי המס ניגשים מבצעי ההונאה לעסקים מקומיים לפדיון המחאות ובאמצעות זהות גנובה פודים את ההמחאות למזומן.

צו מטרה גיאוגרפי (GTO) מסמיך את משרד האוצר האמריקאי להטיל מכח חוק ה-BSA חובות דיווח מוגברות על פעולות בסכום מוגדר ובאיזור גיאוגרפי מוגדר למשך תקופה מוגדרת, וזאת על מנת לסייע לרשויות האכיפה להילחם במגמת פשיעה מסוימת או חקירה מתנהלת של הונאות או עבירות מסוימות באותו איזור.

במסגרת הצו שהוטל חויבו בתי עסק באיזור אשר נותנים שירותי פדיון המחאות לנקוט באמצעי זיהוי מוגברים במקרה של פדיון המחאות החזרי מס מעל 1,000 דולר. במקרים אלו יידרשו בתי העסק לגבות מהלקוח מסמכי זיהוי נוספים ובהם: העתק תעודת זהות, תמונה דיגיטלית של הלקוח ברגע ביצוע ההעברה, מספר טלפון של הלקוח וטביעת אצבע.

צו המטרה האיזורי ייכנס לתוקפו בשלישי באוגוסט 2015 ויישאר בתוקף עד ינואר 2016.

פורסם 2015-07-15