ארגון ה-FATF  פרסם לאחרונה (26.06.15) מסמך הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום מטבעות וירטואליים ובקרב נותני שירותים להמרת מטבעות וירטואליים. מסמך זה מגיע בהמשך למסמך קודם בנושא שפורסם ביוני 2014, ועסק באופן ראשוני בהגדרות ומיפוי סיכונים עיקריים בתחום המטבעות הווירטואליים.

כעת, מפרסם ארגון ה-FATF  מסמך אשר בהמשך למיפוי הסיכונים בתחום מטרתו להנחות מדינות, רשויות אכיפה וחקיקה, מוסדות פיננסיים וחברות בתחום, כיצד ליישם גישה מבוססת סיכון בכל הקשור למטבעות וירטואליים ומוצרים או שירותים הנובעים ממטבעות אלו (VCPPS).כמו כן, מטרת המסמך היא למפות את הגורמים והישויות הרלוונטיים אשר הארגון מגדיר כ- VC payment products and servicesולגביהם להנחות כיצד יש ליישם את הנחיות ה-FATF  הרגילות ליישום גישה מבוססת סיכון.

עפ"י הגדרות הארגון במסמך הנחיות זה, הארגון רואה בישויות וגורמים המוגדרים כ-VCPPS  כמוסדות פיננסיים אשר ניתן להחיל עליהם את החובות המוגדרות במסגרת הנחיות ה-FATF. הגורמים והישויות הרלוונטיים לעניין זה הם כל אותם גורמים העוסקים בהמרה של מטבעות וירטואליים, קנייה ומכירה, הנפקה וניהול של אמצעי תשלום וירטואליים ומסחר במטבעות זרים. כמו כן, ההגדרה תחול בתנאים מסוימים גם על חלק מספקי "ארנקים" למיניהם ונותני שירותים להעברות תשלומים.

בהמשך המסמך מנחה ארגון ה-FATF  כיצד יש ליישם את ההנחיות השונות בתחום הספציפי של מטבעות וירטואליים וספקי שירותים בתחום. כך למשל ממליץ הארגון למדינות לערוך במסגרת חובתן לעריכת סקרי סיכונים (הנחיה 1) סקר סיכונים ממוקד בנושא מטבעות וירטואליים ופעילות קשורה בתחומן. כמו כן, מומלץ ליישם גישה מבוססת סיכון כלפי אמצעי תשלום חדשים, מוצרים ושירותים חדשים הקשורים למטבעות וירטואליים (הנחיה 15) מתוך כוונה למפות סיכונים אפשריים במוצרים ושירותים חדשים אלו.

בנוסף, הארגון ממליץ למדינות לבדוק כיצד ניתן להתמודד עם הסיכונים וליישם גישה מבוססת סיכון ע"י רגולציה והתאמת החקיקה הקיימת בכל מדינה למשל ע"י אמצעים כמו הטלת חובות רישוי ורישום על גורמים בשוק המטבעות הוירטואליים.

כמו כן,  ממליץ הארגון ליישם את הנחיות ה-FATF לגבי גופים וחברות העוסקים בהמרת מטבעות וירטואליים למטבעות "רגילים" כך שתוטלנה עליהם חובות כגון ביצוע בדיקות נאותות עפ"י דרגות סיכון, זיהוי לקוחות, ופיקוח על העברות אלקטרוניות בהן מעורבים מטבעות וירטואליים.

נוסף על כך, מופיעות במסמך ההנחיות דוגמאות לצעדים שננקטו ע"י מדינות שונות על מנת להסדיר או להגדיר פיקוח ובקרה על מוצרים ונותני שירותים בתחום המטבעות הוירטואליים.

פורסם 2015-06-30