משרד הבטחון הפיץ אתמול (15.06.15) הכרזה חדשה כנגד התאחדות בלתי מותרת. ההתאחדות שהוכרזה היא "גדודי לוחמי החופש". בהכרזה מצוינים גם שמות ההתאחדות בתעתיק ערבי:

"כתאאב אלמג'אהדין"או"כתאיב אלמג'אהדין".

פורסם 2015-06-15