משרד הבטחון הפיץ היום (11.06.15) הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת.

ההתאחדות שהוכרזה היא "איחוד ועדות הבריאות - ירושלים" ונקראת גם בשמות החליפיים: "התאחדות ועדות הבריאות", "ועדת הפעילות הבריאותית", ו-"ועדות העשייה הבריאותית".

כמו כן, צוינו בהכרזה שמות ההתאחדות שהוכרזה בתעתיק ערבי: "אתחאד לג'אן אלעמל אלצחי" ו-"איתיחאד ליג'אן אלעמל אלסיחי".

פורסם 2015-06-11