ה-FSA, היחידה למודיעין פיננסי (FIU) בשבדיה פרסמה היום הודעות לעיתונות אודות קנסות שהוטלו על שניים מהבנקים הגדולים בשבדיה בגין כשלים במניעת הלבנת הון ואי ציות לחוקי מניעת הלבנת הון.

עפ"י הודעת ה-FSA, הוחלט כי תינתן אזהרה ויוטל קנס בסך 50 מיליון קרונות שבדיות (SEK) על  Nordea מהבנקים הגדולים בשבדיה ובאירופה, בגין כשלים במניעת הלבנת הון והפרה של חוקי הסנקציות של האיחוד האירופי. עפ"י ההודעה, הבנק כשל בציות לחוקי מניעת הלבנת הון במשך מספר שנים, ולא ביצע הערכות וסקרי סיכונים כנדרש.

נוסף על כך, הבנק לא סימן לקוחות בסיכון גבוה, לא עקב אחרי המידע שנדרש מלקוחות ולא אסף נתונים לגבי קשרים עסקיים וגורמי סיכון אחרים בפעילות לקוחות. מערכות המיחשוב של הבנק אשר אמורות היו לפקח על פעולות והעברות נמצאו לא תואמות ובאיכות נמוכה בהרבה מהסטנדרט הסביר.

הבנק קיבל את הקנס המקסימלי הקבוע בחוק עקב הפרה של חוקי מניעת הלבנת הון במשך מספר שנים.

במקביל , הודיעה ה-FSA  על רישום הערה והטלת קנס בסך 35 מיליון קרונות על קבוצת הבנקאות Handelsbanken, בגין כשלים במניעת הלבנת הון.

הבנק כשל בכך שלא ביצע הערכות סיכונים וסיווג רמת סיכון לגבי כל לקוחותיו, ובמקרים רבים כשל בסימון לקוחות בסיכון גבוה ופיקוח מוגבר על פעולותיהם. גם באיסוף מידע בסיסי לגבי לקוחות נמצאו כשלים והבנק לא השלים פרטים חשובים לגבי לקוחות כגון פעולות ושירותים שהם צפויים לבקש מהבנק ומידע נוסף על אופי פעילות הלקוח. כמו כן, הבנק לא עדכן את פרטי הלקוחות ואת הנתונים שנאספו באופן עקבי.

גם בבנק זה נמצאו כשלים באיכות המערכות הממוחשבות וביכולתן לפקח על פעולות והעברות.

פורסם 2015-05-19