FINRA, הרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב, אשר אחראית להדרכה, אכיפה ורגולציה של חברות ניירות ערך וחברות ברוקרים, פרסמה לאחרונה (06.05.15) הודעה על הטלת קנס בסך 11.7 מיליון דולר על חברת LPL Financial LLC חברה למסחר בני"ע, בגין כשלים בפיקוח על מוצרי מסחר מורכבים ותנועות בסיכון גבוה.

עפ"י הודעת FINRA, החברה כשלה בפיקוח ומעקב אחר מספר מוצרי מסחר מורכבים וקרנות ייחודיות, וכתוצאה מכך נמנעה ממשלוח של כ-14 מיליון אישורי תנועות מסחר אצל כ-67 אלף לקוחות. עפ"י FINRA, מערכות המידע בהן השתמשה החברה לא עקבו אחר נתונים חשובים אשר היו מעידים על פעילות בסיכון גבוה ועל תנועות מסחר בסיכון גבוה.

נוסף על כך, צוין כי המערכת שהוטמעה בחברה לבקרה בנושא מניעת הלבנת הון לא הפיקה דיווחים והתרעות על משיכות מזומן בתדירות גבוהה בטריטוריות מעבר לים, ולפיכך כשלה החברה במסירת דיווחים על פעולות בלתי רגילות בתחום זה.

פורסם 2015-05-10