משרד האוצר האמריקאי פרסם אתמול (06.05.15) את הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסי טרוריסטים ((Terrorist Assets Report לשנת 2014. הדו"ח נכתב כמדי שנה ע"י משרד OFAC ומספק נתונים ופירוט של שווי נכסים שנתפסו והוקפאו בארה"ב עקב סנקציות נגד גורמים מוכרזים וסנקציות נגד מדינות מממנות טרור.

בדו"ח מובאות טבלאות להשוואת נתונים אודות נכסים מוקפאים בארה"ב בהתפלגות לפי ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור ובהשוואה לנתונים מהשנה הקודמת.

עפ"י נתוני הדו"ח, סך הנכסים המוקפאים בשטחי ארה"ב בשנת 2014 אשר שייכים לגורמים מוכרזים (ארגוני טרור ויחידים) ברשימת OFAC  (רשימות SDGT, SDT, FTO) עומד על 21,820,679 דולר, ירידה של כ-380 אלף דולר לעומת שנת 2013.

מתוך סכום כולל זה, משויכים לארגון אל-קאעידה נכסים מוקפאים בשווי של כ-12.8 מיליון דולר, ירידה של כ-720 אלף דולר לעומת שנת 2013. סך הנכסים המוקפאים המשויכים לארגון החמאס עומד על 1.220 מיליון, גידול של כ-10 אלף דולר לעומת שנת 2013. סך הנכסים המוקפאים המשויכים לארגון החיזבאללה עומד על 7.12 מיליון דולר, עלייה של כ-330 אלף דולר לעומת שנת 2013.

עפ"י נתונים המתייחסים לנכסים מוקפאים השייכים למדינות מממנות טרור (קובה, איראן, סודן, סוריה), סכום הנכסים המוקפאים בארה"ב המשויכים למדינות אלו עומד על סך של 2.350 מיליארד דולר, גידול של כ-34 מיליון דולר לעומת 2013.

מתוך סכום כולל זה, משויכים לאיראן נכסים מוקפאים בשווי 1.97 מיליארד דולר, גידול של כ-23 מיליון דולר לעומת שנת 2013. סך הנכסים המוקפאים אשר משויכים לסוריה עומד על סכום של 78.3 מיליון דולר, עלייה של כ-700 אלף דולר לעומת שנת 2013.