FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פרסמה אתמול (05.05.15) הודעה על הטלת קנס אזרחי בסך 700,000 כנגד חברת Ripple Labs Inc וחברת הבת שבבעלותה XRP II, LLC.

הקנס הוטל בגין ניהול עסק למתן שירותי מטבע והעברות כספים (MSB) ומכירת מטבע וירטואלי בשם XRP ללא רישיון וללא יישום תכנית ארגונית למניעת הלבנת הון.

חברת Ripple Labs עובדת מול בנקים ומציעה שירותי העברות כספים בינלאומיות במחירים זולים וזאת באמצעות שימוש במטבע וירטואלי שבבעלותה בשם XRP אשר דומה במידה מסוימת למטבע ביטקוין בהיותו מטבע וירטואלי, אך פועל בפורמט קצת שונה ומשמש כנכס להעברה והמרה של מטבעות רגילים בצורה מהירה, זולה יותר ופרטית.

עפ"י הודעת FINCEN, החברה ניהלה עסק למתן שירותי מטבע והעברות כספים (MSB) ללא רישיון וללא יישום תכנית ארגונית לציות ומניעת הלבנת הון. כתוצאה מכך, הפרה החברה את חוק ה-BSA  ונמנעה ממסירת דיווחים על פעולות חשודות (SAR) הקשורות לפעילותה.

החברה הסכימה לתשלום הקנס האזרחי במסגרת הסכם שנחתם מולה ובו התחייבה גם לתקן את הכשלים ולהבטיח ציות לחוק ה-BSA ויישום של הוראותיו בנושא מניעת הלבנת הון.

הקנס בסך 700,000 דולר כולל בתוכו קנס נוסף בסך 450,000 שהוטל על החברה כחילוט בגין הסדרת אישומים פליליים ע"י המשרד התובע הכללי במחוז הצפוני של מדינת קליפורניה.

פורסם 2015-05-06