מחלקת המדינה של הממשל האמריקאי פרסמה היום (18.03.15) את הדו"ח הבינלאומי השנתי לאסטרטגית פיקוח על סמים (International Narcotics Control Strategy Report).

הדו"ח סוקר כיצד מתמודדות מדינות שונות בעולם עם איום נגע הסמים וסחר בסמים, וכיצד מתמודדות המדינות השונות עם פשיעה הקשורה בסחר בסמים, כגון הלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח יוצא מידי שנה בשני כרכים - הראשון מתמקד בנושא הסמים עצמם - גידול, ייצור וסחר, ואילו הכרך השני, מתמקד כולו בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית.

הכרך השני , העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור, בוחן מידי שנה את התקדמות המדינות השונות בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מידי שנה נבדקת כל מדינה בנושא אכיפה, חקיקה, דיווחים ומלחמה בטרור והדו"ח מפרט אילו צעדים ננקטו בכל מדינה בנושא ומהם הצעדים העתידיים.

בכרך זה מופיעה גם טבלת הסיווג של המדינות השונות לפי רמת סיכון. גם השנה ישראל מופיעה בסיווג הגבוה Countries/Jurisdictions of Primary Concern לצד רוב מדינות העולם המערבי. חשוב להבהיר כי סיווג זה אינו אינדיקציה לכשל או חוסר במדיניות מניעת הלבנת הון אלא אינדיקציה לכך שמדובר בכלכלה בהיקף פעילות פיננסית גדולה ומתקדמת, אשר מהווה בעולם המערבי סיכון גבוה יותר או פיתוי גבוה יותר לגורמי הלבנת הון.

הפסקה המתייחסת למדינת ישראל בדו"ח מפרטת את התקדמותה של ישראל במהלך שנת 2014. בין היתר מוזכרים עדכוני חקיקה וחובות שהוטלו בחוק על נותני שירותי מטבע, נותני שירותים עסקיים (עורכי דין ורואי חשבון) ויהלומנים. נוסף על כך מוזכרות המלצות ועדת לוקר בנושא צמצום השימוש במזומן ככלי למאבק בהלבנת הון.
כמו כן, מצוין בפסקה אודות ישראל כי גורמים רשמיים בישראל מודאגים מסיכונים הקשורים להלבנת הון באמצעות רשתות הימורים בלתי חוקיות, הלבנת הון בסקטור היהלומים, עסקים עתירי מזומנים אשר עשויים לשמש כמוקדי הלבנת הון ושחיתות.

בנושא פשיעה כלכלית מצוין בדו"ח כי חלקו של ההון השחור בישראל מקורו בפשיעה בחו"ל, ובכסף אשר זורם לארץ באמצעות ארגוני פשיעה בעלי קשרים למדינות האיחוד הסובייטי לשעבר ואירופה, וזאת לצד הון מקומי שמקורו בפשיעה לרבות סחורות גנובות ומוברחות שנתפסו במהלך 2014 בישראל וביניהן: טלפונים סלולאריים, סיגריות, תרופות מרשם, ואלכוהול.

פורסם 2015-03-19