מניעת הלבנת הון ומימון טרור

 


שם המאמר: ארגוני טרור וארגוני פשע מאורגן הדמיון, השוני והקשר ביניהם

מחבר: פרופ' מנחם אמיר


שם המאמר: היש פשע מאורגן בישראל?

מחבר: פרופ' מנחם אמיר


 שם המאמר: עסקים שחורים

 מחבר: יאיר דגן (צרכנות פיננסית, גלובס, נובמבר 2006)


שם המאמר: ארגוני טרור, תעשיית הסמים והקשרים שביניהם (נרקו-טרוריזם)

 מחבר: יפה צוברי


שם המאמר: החלת חובות בתחום איסור הלבנת הון על מגזר עורכי הדין - נייר עמדה

מחבר: איילת אפיק, עו"ד (ראש צוות הלבנת הון בלשכת עוה"ד)


 שם המאמר: הלבנת הון - מהי (מאמר ראשון בסדרה)

מחבר: איילת אפיק, עו"ד (ראש צוות הלבנת הון בלשכת עוה"ד)


שם המאמר: חובות דיווח עפ"י חוק איסור הלבנת הון (מאמר שני בסדרה)

מחבר: איילת אפיק, עו"ד (ראש צוות הלבנת הון בלשכת עוה"ד)


 שם המאמר: חילוט כסנקציה עונשית עפ"י חוק איסור הלבנת הון (מאמר שלישי בסדרה)

מחבר: איילת אפיק, עו"ד (ראש צוות הלבנת הון בלשכת עוה"ד)


 שם המאמר: עורכי דין אינם חלק מזרועות החקירה  (מאמר רביעי בסדרה)

מחבר: איילת אפיק, עו"ד (ראש צוות הלבנת הון בלשכת עוה"ד)


שם המאמר: הימורים באינטרנט

מחבר: עו"ד נעמי אסיא


שם המאמר: הסדרי חקיקה שמטרתם מאבק במימון טרור - משפט משווה -

מחבר: הכנסת - מרכז מחקר ומידע


שם המאמר: הפשיעה המאורגנת בישראל ובעולם - מגמות ותהליכים

מחבר: סנ"צ גדי אשד, "המשפט" גליון מס' 19

שם המאמר: העבירות שבחוק איסור הלבנת הון

מחבר: עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, "המשפט" גליון מס' 19


שם המאמר: חילוט בחקיקה העוסקת במאבק בארגוני פשיעה וטרור - משפט משווה

מחבר: הכנסת - מרכז מחקר ומידע


שם המאמר: מניעת הלבנת הון בישראל

מחבר: בנק ישראל - ארנה ואגו - המחלקה המשפטית, דוד זקן - הפיקוח על הבנקים


שם המאמר: סוף עידן תכנוני המס?

מחבר: ד"ר דורון הרמן, עו"ד


שם המאמר: הקשר בין סמים לטרור והמאמצים למנוע הברחות גבול

מחבר: הכנסת - מרכז מחקר ומידע


שם המאמרהלבנת הון באינטרנט (מתוך הספר "דיני מחשבים")

מחבר: נעמי אסיא, עו"ד


שם המאמר: הוראות ואיסורים בעניין הגרלות והימורים - השוואה בין מדינות

מחבר: הכנסת - מרכז מחקר ומידע


שם המאמר: הסודיות הבנקאית וחובת האמון על מזבח המלחמה בהלבנת הון-סקירה השוואתית

מחבר: ד"ר רות פלאטו-שנער, מאזני משפט ג' -תשס"ה


שם המאמר: חוק איסור הלבנת הון - עשה ואל תעשה

מחבר: ד"ר רות פלאטו-שנער, רבעון לבנקאות לח (תשס"ג חוברת 150) 20


שם המאמר: הלבנת הון - הסיכונים בחשבונות אנשי ציבור (למנויים בלבד)
מחבר: יאיר דגן


שם המאמר:הלבנת הון באמצעות מסחר (למנויים בלבד)

 מחבר: יאיר דגן


שם המאמר: הונאות פיננסיות ברשת (למנויים בלבד)

מחבר: יאיר דגן


שם המאמר: ארגון ה-SWIFT מתאים עצמו להמלצות ה-FATF ולרגולציות האירופאיות בנושא מניעת הלבנת הון (למנויים בלבד)

מחבר: יאיר דגן


שם המאמר:  תקבולי סליקה בשקלים (RTGS) בהיבטים של הלבנת הון (למנויים בלבד)

מחבר: יאיר דגן


שם המאמר: הבדלי תרגום ותעתיקי שמות בערבית ברשימות השחורות (למנויים בלבד)

מחבר: יאיר דגן


שם המאמר: הלבנת הון באמצעות מכשירים אוטומטיים למשיכת מזומן (כספומטים) (למנויים בלבד)

מחבר: יאיר דגן