המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור נועד לשמש כספר יסוד לכל אלו העוסקים והמתעניינים בתחום מניעת הלבנת ההון ומימון הטרור. זהו הספר הראשון בעברית שאיננו מיועד לקהילה המשפטית בלבד, אשר מכיל ניתוח מעמיק של נושא הלבנת ההון ומימון הטרור בהיבט הבינלאומי ובהיבט הישראלי.

בין הנושאים הרבים בספר:
  •  תופעת הלבנת ההון בהיבט הבינלאומי והמקומי.

  •  המאבק הבינלאומי, התחיקתי והרגולטיבי, בהלבנת ההון

  •  תאור רשויות החקירה, הפיקוח והאכיפה המופקדות על הטיפול בסוגיה זו.

  •  חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 והתקנות, הצווים וההוראות שהוצאו ו/או שהותקנו מכוחו.

  •  תופעת מימון הטרור בהיבט הבינלאומי והמקומי.

  •  המאבק הבינלאומי, התחיקתי והרגולטיבי במימון הטרור.

  •  תכנון מדיניות, הדרכה ואימון בארגונים, בחברות ובמוסדות פיננסיים לשם עמידה בדרישות הסטטוטריות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור

"...ייחודו של הספר בהיותו מדריך, תרתי משמע, לכל המבקש להתמצא בתחום משפטי וכלכלי חדש ומורכב מאין כמוהו...מטרתו המרכזית של הספר היא לסייע למנהלי תאגידים שונים, לאנשי עסקים ולבעלי מקצועות חופשיים (ובעיקר עורכי דין ורואי חשבון) בהבנת דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור במישור הבינלאומי והמקומי...אני משוכנע כי הספר ישמש כלי עזר מעשי רב חשיבות לכל העוסקים בתחום כמו גם לכל המעוניינים להתוודע אליו"

 

ד"ר יורם דנציגר, עו"ד,

יו"ר המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל.

מרצה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב.

 

 

"...ספר זה מביא תמונה כוללת של השיטות המגוונות למימון הטרור והפעילות המתבצעת בארץ ובעולם למניעתו, תוך הצגת קשיים, הצלחות ודוגמאות בתחום זה. כמוכן מוסברים בו ההבדלים העקרוניים בין תחום הלבנת ההון למימון הטרור. נושא חשוב נוסף המקבל במה בספר הוא תחום זיהוי השמות של הטרוריסטים וארגוני הטרור מול הרשימות השחורות בארץ ובעולם, תוך הדגשת הקשיים בתחום והאמצעים למתן פתרונות לקשיים אלה והצרכים להתגבר עליהם..."

 

 

אלוף (במיל') ח"כ דני יתום

ראש המוסד לשעבר

לפרטים נוספים והזמנות:

אמנט - מניעת הלבנת הון ומימון טרור 

טל. 03-6369111

פקס. 03-6369100

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 מחיר הספר: 195 ₪ כולל מע"מ